Tên quy hoạch Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020
Đơn vị
Lĩnh vực Báo chí - Xuất bản
Mô tả tóm tắt quy hoạch

 Quy hoạch phát triển báo chí, xuất bản tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 

- Các ngành, lĩnh vực nào còn thiếu thông tin quy hoạch, liên hệ với Bộ phận kỹ thuật Cổng Thông tin điện tử tỉnh để được hỗ trợ đăng tải kịp thời.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG