Tên quy hoạch Quyết định của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025
Đơn vị
Lĩnh vực Nông - Lâm nghiệp
Mô tả tóm tắt quy hoạch

 Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND tỉnh Tuyên Quang về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2011-2020, bổ sung quy hoạch đến năm 2025.

- Các ngành, lĩnh vực nào còn thiếu thông tin quy hoạch, liên hệ với Bộ phận kỹ thuật Cổng Thông tin điện tử tỉnh để được hỗ trợ đăng tải kịp thời.
- Bộ phận kỹ thuật: 027 6251 929 - email: congttdttq@gmail.com - Hotline: 0936 45 0000.

BBT CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH TUYÊN QUANG